Alle daginstitutioner er pt i gang med at udarbejde nye pædagogiske læreplaner, som skal være offentliggjort ved udgangen af 2020.
Det arbejde er I jo også i gang med, og der er også en proces i kommunen herom. Vi er gang med at udarbejde en ny pædagogisk læreplan.