I Æblegården foregår der mange forskellige aktiviteter, nogle udspringer af børnenes interesser og andre er en del af planlagte temaer. I vil møde voksne i Æblegården, med mange forskellige kompetencer og der vil være aktiviteter for dem der elsker fysiske udfordringer og for dem der kan lide de mere stillesiddende aktiviteter. Fælles for aktiviteterne vil være at der er fokus på læring.

I forbindelse med at skabe gode relationer, børnefællesskaber og et positivt børnemiljø, har børnenes leg stor betydning i dagligdagen. I legen lære barnet noget om sig selv og sine omgivelser, de afprøver forskellige rollelege. Gennem legen styrkes evnen til at omgås andre, børnene lærer at forhandle, løse konflikter, samarbejder og forståelse for empati udvikles. Men dette kommer ikke bare af sig selv. Så derfor vil I møde voksne som er opmærksomme, nærværende og klar til at hjælpe i legen. Andre gange vil de voksne/personalet gå forrest og inspirere, igangsætte og deltage.