I Æblegården foregår der mange forskellige aktiviteter, nogle udspringer af børnenes interesser og andre er en del af planlagte temaer. I vil møde voksne i Æblegården, med mange forskellige kompetencer og der vil være aktiviteter for dem der elsker fysiske udfordringer, og for dem der kan lide de mere stillesiddende aktiviteter. Vi har mange forskellige faciliteter, som understøtter disse aktiviteter, blandt andet et motorikrum. Fælles for aktiviteterne vil være at der er fokus på læring.

I forbindelse med at skabe gode relationer, børnefællesskaber og et positivt børnemiljø, har børnenes leg stor betydning i dagligdagen. I legen lærer barnet noget om sig selv og sine omgivelser, og det afprøver forskellige rollelege. Gennem legen styrkes evnen til at omgås andre, børnene lærer at forhandle, løse konflikter, samarbejde og udvise forståelse og barnets empati udvikles. Men dette kommer ikke bare af sig selv. Så derfor vil I møde voksne, som er opmærksomme, nærværende og klar til at hjælpe i legen. Andre gange vil de voksne/personalet gå forrest og inspirere, igangsætte og deltage.