Forældrebestyrelsen mødes 4 gange årligt. Hvis man har nogle spørgsmål til forældrebestyrelsen, kan formanden kontaktes pr. mail.

Tim Klastrup: tklastrup@gmail.com