Nærværende tilsynsrapportport for dagtilbuddet indeholder oplysninger om dagtilbuddets kvalitet – herunder læreplansarbejdet, sprogarbejdet, indsatsområder mm.
Rapporten udarbejdes hvert andet år.

Æblegårdens tilsynsrapport 2021