Principper fra forældrebestyrelsen

  • Vi som forældre gør vi det, som vi fortæller børnene, at de skal gøre, fx hilser vi på børn og voksne, når vi kommer om morgenen og siger farvel, når vi går hjem.
  • Vi som forældre er med til at lære børnene, hvordan man er over for hinanden. Det viser vi, når vi som forældre er i Æblegården og taler om Æblegården derhjemme.
  • Vi taler åbent og ærligt med hinanden og bruger vores sunde fornuft.
  • Vi gør os umage med at læse situationen og byder os til, hvor vi kan.
  • Vi samarbejder med en gensidig vilje om at gøre hinanden bedre.
  • Vi hjælper hinanden, inspirerer hinanden og guider hinanden i forhold til hvad der er bedst for børnene.
  • Spisning er et meget vigtigt pædagogisk læringsmiljø for børnene. Der er mange læringsmuligheder i spisesituationen, blandt andet fokuserer vi i Æblegården på sprog, dannelse og samvær.
  • I Æblegården er det vigtigt at børnene er med til hele måltidet. Spisesituationen er noget, vi gør sammen, det er en fælles oplevelse og ansvar i børnehøjde, til at være med til fx at dække bord m.m. Vi skaber et miljø, hvor der bliver snakket om maden.
  • I Æblegården bliver der eksperimenteret med struktur, farver og talt om hvor maden kommer fra m.m. Det er vigtigt, at der er genkendelige rutiner omkring måltidet.