Børnehaven arbejder med Red barnets og Mary fondens kuffert: Fri for mobberi.

Vi holder børnemøder med en mindre gruppe børn, mellem 5 og 10 børn, afhængig af børnenes alder og udvikling.
Vi taler f.eks. om venskaber, fællesskaber og om at drille for sjov og for alvor.
Børnemøderne tager udgangspunkt i fire grundlæggende menneskelig værdier, som fri for mobberi er bygget op omkring:

Tolerance

at se og acceptere forskelligheder i børnegruppen og behandle hinanden som ligeværdige.
Se forskellighed som en styrke for både det enkelte barn og gruppen.

Respekt

at acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen.
At være en god kammerat over for alle.
At rumme forskellighed og respektere andres forskellighed og væremåde

Omsorg

at udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for alle børn, både de små, store og jævnaldrende.

Mod

at sige fra og markere egne grænser og sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænse.
At være en god kammerart, der reagere på uretfærdighed.

Bamsefiguren

Bamseven er maskot for Fri for mobberi, og er med til alle børnemøder, der handler om emnet.