Fri for mobberi

Børnehaven arbejder med Red barnets og Mary fondens kuffert: Fri for mobberi.

Vi holder børnemøder med en mindre gruppe børn, ml. 5 og 10 børn, afhængig af børnenes alder og udvikling. Vi taler f.eks. om venskaber, fællesskaber og om at drille for sjov og for alvor. Børnemøderne tager udgangspunkt i fire grundlæggende menneskelig værdier, som fri for mobberi er bygget op omkring:

  • Tolerance-at se og acceptere forskelligheder i børnegruppen og behandle hinanden som ligeværdige. Se forskellighed som en styrke for både det enkelte barn og gruppen
  • Respekt-atacceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen.Atvære en god kammerat over for alle. At rumme forskellighed og respektere andres forskellighed og væremåde
  • Omsorg-at udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for alle børn-både de små, store og jævnaldrende.
  • Mod-at sige fra og markere egne grænser og sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænse. At være en god kammerart, der reagere på uretfærdighed. 

Bamsefiguren Bamseven er maskot for Fri for mobberi, og er med til alle børnemøder, der handler om emnet.